summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

http://www.yadban.ir/images/slideshow/fall93/png/Slideshow_yadban%2006.png

باد پاییز به باغ
آمد و داد کشید:
 «های هو!
گنج کو؟ گنج کجاست؟! ‌
های پنهان نکنید
زیر پاهای شماست!»
هر درختی که شنید
تنش از وحشت باد
لرز گرفت
زود از بیم هلاک
دست‌ها رفت هوا
سکه‌ها ریخت به خاک!

 

محمود کیانوش