summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

http://www.yadban.ir/images/slideshow/fall93/png/Slideshow_yadban%2007.png

برگ خش خش می‌کند
باد هو هو می‌کند
برگ‌های زرد را باد جارو می‌کند
می‌رسد از مدرسه
باز هم آواز زنگ
آمده از راه دور
فصل پاییز قشنگ

شکوه قاسم نیا