summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

حمید حاجی میرزایی

اینجانب حمید حاجی میرزایی هستم ملقب به میرزا، در کودکی علاقه ی شدیدی داشتم که قناری ساز بشوم. و کلا کودکی ام در توجه به قناری ها گذشت و این که چطور ساخته شدند. کمی که بزرگتر شدم و فهمیدم قناری ها را آدم ها نمی سازند خودم را باختم و هنوز که هنوز است خودم را یک شکست خورده می دانم و به قناری ها به چشم حسرت نگاه می کنم.