summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت


رونويسي كرده است

كوه يخ از آفتاب

چشمه اي را با شتاب

 

رو نويسي كرده است

خاك از دست بهار

دانه ها را چند بار

 

رونويسي كرده است

بركه اي از آسمان

ماه را مانند نان

 

رو نويسي مي كنم

مثل كوه و خاك و آب

از كتاب آفتاب

غلامرضا بكتاش

تصویرگری از: Jenny Meilihov