summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

کتاب که تمام می شود، دیگر نوجوان های روی جلد را می شناسم، این نارنجی روی جلد را که گرمم می کند و آن دخترک نگران را که معلوم نیست به کدام نقطه نگاه می کند. حالا نه تنها این کتاب یکی از دوست داشتنی ترین کتاب های کتابخانه ام است، که خواندن آن را به همه پیشنهاد می کنم که فرصت آشنایی با خلو و خندیدن با حرف ها و کارهایش را از دست ندهند.

مطالعه بیشتر...

دختره خل و چل است. انقدر حرف می زند کع سرم را می برد. از همه جا حرف می زند. از زمین و زمان. 

مطالعه بیشتر...

وقت های دلتنگی یا وقت هایی که دلم برای خواندن چند داستان خوب تنگ می شود، کافی ست کتاب چهل و هشت صفحه ای " من و سرخپوستم" را بگیرم دستم و داستان هایش را بخوانم.

مطالعه بیشتر...

 به نظر من هر کسی توی زندگی اش باید یک دفتر یادداشت مخصوص به خودش داشته باشد، همانطور که یک مسواک یا حوله مخصوص به خودش را دارد. بعد چیزهایی در آن بنویسد که فقط و فقط مال خودش هستند، مخصوص خودش. شعرهایی که دوست دارد، نقاشی هایی که دلش می خواهد، یا حتی اتفاق هایی که هر روز برایش می افتند. اتفاق هایی که شاید خیلی معمولی باشند، اما برای خودش مهم است.

مطالعه بیشتر...

 فرهاد حسن زاده در این کتاب با نثر روان و شیرین و طنز نهفته ای که دارد حرف دل نوجوان ها را می زند. هر داستان به گونه ای دغدغه ی نوجوان ها را بیان می کند. فرهاد حسن زاده حواسش هم به عاشقی هست هم به بی پولی و هم رازهای یواشکی ای که هر کس برای خودش دارد.

مطالعه بیشتر...

این داستان در مجموع، نگاهی گذرا به موضوع هویت در زندگی نوجوانان دارد که دغدغه اصلی نوجوانان در این مقطع سنی محسوب می شود. رمان " حتی یک دقیقه کافی ست" را آتوسا صالحی در 19فصل و 192صفحه نوشته و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب مجموعه رمان نوجوان امروز منتشر کرده است

مطالعه بیشتر...

"خانه خودمان" رمان زیبا و در عین حال غم انگیزی ست که خانواده فقیری را به تصویر می کشد که تمام اعضای خانواده با عشق و امید برای آرامش و زندگی بهتر تلاش می کنند و تنها هدف شان حفظ یکدیگر و زندگی در کنار هم است.

مطالعه بیشتر...

گلنیس دختر نوجوان معمولی است که از اتفاقاتی که برای خانواده شان افتاده ضربه روحی سختی خورده است و بر خلاف تمام خواهرها و برادرهایش با اتفاقی که برایشان افتاده، کنار نیامده و در پی این است که خانواده ی فروپاشیده ی خود را بار دیگر دور هم جمع کند و روزهای خوش گذشته را به زندگی شان باز گرداند.

مطالعه بیشتر...