summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

write-book2.jpg - 72.36 کیلو بایت

 

چه کسانی می توانند در این مسابقه شرکت کنند؟write_a_book-icon.jpg - 74.61 کیلو بایت

1. 7 تا 15 ساله باشیم.

2. نوشتن را دوست داشته باشیم.

3. کتاب را دوست داشته باشیم.

4. پشتکار داشته باشیم.

 

 

write_a_book-icon2.jpg - 41.61 کیلو بایت

 قرار است چطوری کتاب بنویسیم؟

1. با تخیل و رویاها و فکرهایمان.

2.  با ساده ترین امکاناتی که در اختیار داریم.

3. با هر موضوعی که به نظرمان جالب می آید و درباره اش ایده داریم: محیط زیست، ورزش، آداب و رسوم شهرمان، خاطره ی به یادمانی مان و ...

 

 

 

write_a_book-icon3.jpeg - 22.64 کیلو بایت

 

 

 کتاب هایمان را تا کی و کجا بفرستیم؟

تا ۲۰ آبان ۱۳۹۴  به نشانی اهواز، امانیه، خیابان فلسطین، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، دبیرخانه نخستین جشنواره «من هم کتاب می‌نویسم»