summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

                                                                                                                                                                                                                                       نقاشی الهام گرفته از صندلی ون گوگ   

 

داستان گروهی از بچه های موسسه ی مهرکوشان بهار

دیانا هفت ساله، پرنیان هفت ساله و عسل هشت ساله

 

نکته: جمله های آبی را دیانا، جمله های نارنجی را پرنیان و جمله های بنفش را عسل گفته است.  

 

 

یه روزی یه صندلی نارنجی بود که از بس روش نشسته بودند خسته شده بود.

چند روز کسی روش نشِنِس گفت اوخی راحت شدم. بعد رفتن یه صندلی راحتی گرفتن روش نشستن و صندلی نارنجی رو انداختنش دور. چند روز گذشت همه روش نشستند بعد اونم خسته شد. بعد یه کم دیگه روش نشستند پایش شکست. بعد غراضه شد انداختنش تو انباری. اونو فروختند رفتند یه صندلی جدید خریدند. اونو که پایش شکسته بود رفتند دیدند کسی نخریده، یه آقا اومد گفت پایه ی اینو بدین برای بالای درمون. بعد پشتشم شکست گذاشت برای درشان. بعد جای نشستنش ام شکست یه آقایی اومد گفت بدین برای سقف مون سوراخ شده. بعد یه پایه دیگه شم شکست یه آقایی اومد اونو خرید گذاشت رو سقف شون افتاد رو سرش، سرش شکست داغون شد. دسته ش شکسته بود بعد روش نشست افتاد دماغش کلاً در اومد ناقص شد.

و این بود داستان صندلی نارنجی.