summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

Lizzy Stewart.jpg - 43.11 کیلو بایت

تصویرگر: Lizzy Stewart

تا پارسال نام این شهر شهرعاقل‌آباد بود. شهری که پر از شهروند عاقله‌مند بود. شهری با رنگ‌های تیره. شهری که مردمش در برج و آپارتمان زندگی می‌کردند و کارهایشان از روی عقل و منطق انجام می‌شد؛ اما امسال اینطور نیست. شهر عوض شده. امسال نام این شهر دیوانه «ویران» است. شهری پر از دیوانه و مجنون. شهری رنگی‌رنگی و شاد. شهری که مردمش همه در دیوانه‌خانه زندگی می‌کنند و کارهایشان را دیوانه‌وار انجام می‌دهند. شهری که مردمش به هم لبخند می‌زنند، سلام می‌کنند، در مواقع سخت به کمک هم می‌رسند، درس را برای رئیس شدن نمی‌خوانند و... دیوانه اند دیگر... همه‌ی کارهایشان از روی عشق و عشق بازی است. هیچ منطقی در این شهر حکم فرما نیست.در این شهر هیچ کس با مغز و عقل تصمیم نمی‌گیرد بلکه همه با احساس و قلب راهی را انتخاب می‌کنند که اصلا با عقل جور در نمی‌آید: زنی که با یک معلول ازدواج می‌کند، پدربزرگی که با نوه‌هایش بادبادک هوا می‌کند، رئیس بانکی که بدون بهره به همه وام می‌دهد...

چه شهر زیبایی... چه مردم خوبی... چه دیوانه های عاقلی... بیایید ما هم دیوانه باشیم...

monica ramos.jpg - 153.48 کیلو بایتتصویرگر: monica ramos