summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

من روی هیچ کرگردن شاخداری خوابم نمی برد

و از تمام خواب های ندیده می ترسم

از خمیازه های نکشیده

از بیداری

از این همه بر آمدگی و فرو رفتگی روی یک کرگردن شاخدار

که دنیا را شبیه یک سرسره بی انتها می کند

کرگردن داشتن غم انگیز است

هیچ چیز نمی تواند از غصه های من کم کند

و زمین با تمام جنگل هایش جای خوبی نیست برای پناه گرفتن

وقتی یک کرگردن می خواهد با من مهربان باشد

مرا بر پشتش سوار می کند

تا دنیا را نشانم بدهد

این جور وقت هاست که دلم می گیرد

دلم به اندازه تمام آفتاب های غروب نکرده می گیرد

و در این جنگل خواب آلود

هیچ کس دلتنگی های یک خواب زده را جدی نمی گیرد

حتی یک کرگردن شاخدار با پوست آبی

که نمی داند چه طور می شود به راستی مهربان بود

فردا صبح

قبل از این که روز بیدار شود

می خواهم دست تمام پرنده ها را بگیرم

و به دورترین جای جهان بروم

آنجا که هیچ کرگردن شاخداری

بلد نیست از روی مهربانی

به خواب های ندیده ام شاخ بزند...