summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

نویسنده، عاطفه جوینی 

 

illustrated by :Sara Gimbergsson
 
تو می‌توانی
گاهی به جای موعظه
شعری بسرایی
به جای اسب‌سواری
فیل‌سواری کنی
و نترسی
وقتی که از خرطوم فراموشی سُر می‌خوری
باز می‌توانی بالا بروی
از گردن دل‌خوشی یک زرافه
اگر بخواهی.