summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

Morgan Davidson.jpg - 92.35 کیلو بایت

Morgan Davidson

 

آبان،

دختر قد بلندی است

با شال‌گردنی نازک‌ نارنجی

دست‌هایش برگ می‌ریزند

و چشم‌هایش باران!

هر سال پاییز می‌آید

پشت پنجره‌ی اتاقم

باغ را تکان می‌دهد

پنجره‌ی سبز را توی جیبش می‌گذارد

و می‌رود در باد!

 

تمام پنجره‌ها را دوست دارم،

و پنجره‌ی پاییز را،

کمی بیشتر!