summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

تصویرگری: Nidhi Chanani

 

عصرهای پنج شنبه را

از ته دل دوست دارم

نمی خواهم تمام شوند

 

عصرهای پنج شنبه

مورچه های پردار خوشحالی

بالای سرم پرواز می کنند

و یک تاج پرنده

روی سرم می سازند

لباس هایشان

رنگ مداد رنگی هایم است

آدم ها با دیدن این تاج

حسودی شان می شود

نچ نچ ، واه واه می گویند

اما من لبخند می زنم

 

مورچه پردارها

موسیقی عصر پنج شنبه را

با بال هایشان

کنار گوشم می نوازند