summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

 Sahar_Saadat.jpg - 34.74 کیلو بایت

تصویرگری: سحر صدارت

نمی شود دوست داشت

بی آن که عطر نعناع و ریحان را بشناسی

نمی شود دوست داشت

بی آن که از پرندگان چیزی بدانی و از درخت های بید و سنجد

دوست داشتن رسم و رسوم خودش را دارد

اینطور نیست که هر کسی از راه برسد

از دوست داشتن حرف بزند

بی آن که از شاخ های گوزن چیزی بداند در لحظه های عاشقی

بی آن که از رودخانه ها چیزی شنیده باشد در روزهای بیقراری

حرف های زیادی هست دخترم!

یک فنجان دیگر چای بریز.