summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

رنگ پوست‌ها از کجا می‌آیند؟

می‌دانید رنگ پوست و نور خورشید با هم چه ارتباطی دارند؟ بعضی از ماده‌ها با جذب نور شروع به رنگ‌سازی می‌کنند. پوست هم، با جذب نورِ خورشید دانه‌های رنگی تولید می‌کند. این دانه‌های رنگی، رنگ پوست را تغییر می‌دهد. برای همین افرادی که در منطقه‌های گرم و پرنورترند، پوست تیره‌ای دارند.

 

 رنگ سبز برگ‌ها از چیست؟

 برگ‌ها با یک ماده به نام «سبزینه» سبز شده‌اند.

 نور به برگ‌ها می‌تابد و سبزینه تولید می‌شود و برگ سبز می‌ماند.

 پاییز و زمستان خورشید کمتر از قبل توی آسمان است و

 سبزینه آنقدر کم می‌شود که برگ‌ها شروع به زرد شدن می‌کنند،

 شاید هم کمی قرمزشود.

 

 

 رنگ آبی دریا از کجاست؟

 دریا خودش رنگی ندارد.

 عکس رنگ یکی دیگر روی آن افتاده است.

 اگر گفتید کی؟

 درسته، دریا رنگ آسمان را نشان می‌دهد.

 

 

 رنگ آبی آسمان از کجاست؟

 وقتی نور از خورشید به سمت زمین می‌آید،

 به چند لایه هوای سفت و سخت می‌خورد و پراکنده می‌شود.

 نور از رنگ‌های مختلفی تشکیل شده و از همه بیشتر، آبی توی آسمان پخش  می‌شود. اما غروب که می‌شود، آسمان قرمز است. چرا؟ چون خورشید به زمین  نزدیکتر است و نور قرمز بیشتر پخش می‌شود. آسمان از خودش رنگی ندارد، این  خورشید است که با نورش آن را رنگی نشان می‌دهد

 

 

 رنگ‌های رنگین کمان از کجاست؟

 تا حالا دوتا رنگین کمان توی آسمان دیده‌ای؟

 یکی پررنگ و کوچکتر، دیگری کمرنگ و بزرگتر. رنگین کمان پررنگ وقتی نور می‌شکند  به دنیا می‌آید. وقتی نور خورشید از قطره‌های آب باران می‌گذرند، شکسته می‌شود و  به هفت رنگ تقسیم می‌شوند. اگر هر پرتوی نور، دوبار بشکند یک رنگین کمان کوچک  هم به دنیا می‌آید. وقتی آفتاب قطره‌های باران را تبخیر کند، دیگر قطره‌ای نیست که  نور را بشکند و رنگین کمان از آسمان می‌رود.

 

 


 

 چرا برف سفید است؟

 برف تمام نورهایی که بهش می‌تابد را بر می‌گرداند.

 برف هیچ نوری را برای خودش نگه نمی‌دارد.

 برای همین سپید است.

 

 

 

 

 

 

 چرا ماه در کسوف سیاه می‌شود؟

 وقتی که کسوف می‌شود،

 ماه بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد.

 روی ماه که به سمت زمین است نور خورشید را ندارد

 و بی نور می‌ماند.

 بی‌نوری یعنی چه؟

 یعنی سیاهی.

 

 

 

 

 

 

 

 چرا رنگ ستاره‌ها با هم فرق می‌کند؟

 هر چه ستاره‌ای داغ‌تر باشد،

 رنگش سفید و کمی آبی است.

 اما ستاره‌های سردتر، قرمز رنگ ترند.

 

 

 

 

 

 

 

 چرا رنگ سیاه گرم‌تر می‌کند؟

 چون تمام رنگ‌های نور را جمع می‌کند

 و نور می‌تواند توی آن تبدیل به گرما بشود.

 اگر بخواهید چیزی را در آفتاب گرم کنید، سیاهش کنید.