summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

Orange 1.jpg - 12.12 کیلو بایت

آزمایشی ساده برای درک مفهوم چگالی

 

scienceclip.gif - 5.73 کیلو بایت

 

وسایل و مواد مورد نیاز

یک عدد پرتغال
یک ظرف پر از آب

 

 

مراحل انجام آزمایش

1- ابتدا کاسه را پر از آب کنید
2- پرتغال را درون آب بیندازید. چه اتفاقی می‌افتد؟
3- این بار پوست پرتغال را جدا کرده و دوباره پرتغال را در آب بیندازید. چه اتفاقی می افتد؟

scientist-with-big-magnifying-glass.png - 76.62 کیلو بایت

 

 


اولین بار که پرتغال را درون کاسه آب قرار می‌دهید مشاهده می‌کنید که پرتغال در سطح آب شناور می‌ماند. ولی بار دوم که پوست آن را جدا کردید پرتغال در کاسه آب غرق می‌شود! چرا؟

 

 

 

پوست پرتغال دارای تعداد خیلی زیادی کیسه های هوایی کوچک است که موجب می شود چگالی پرتغال از آب کمتر شده و در نتیجه پرتغال در سطح آب شناور می‌ماند.. در واقع این کیسه‌های هوایی برای پرتغال مثل یک جلیقه نجات عمل می‌کنند تا پرتغال در کاسه آب غرق نشود! اما جدا کردن پوست پرتغال موجب از بین رفتن این کیسه‌های هوایی و در نتیجه افزایش چگالی پرتغال نسبت به سطح آب شده و در آب فرو می‌رود.

definition.png - 66.38 کیلو بایت

بیشتر بدانیم


چگالی مقدار جرم موجود در واحد حجم یک ماده است و یا به بیان ساده‌تر جرم یک جسم نسبت به حجم آن جسم. چگالی یا جرم حجمی از مشخصات فیزیکی هر ماده است و مستقل از اندازه جسم، بستگی به تراکم مولکول های سازنده آن دارد. برای مثال جامدات نسبت به گازها چگالی بیش‌تری دارند زیرا مولکول های آن‌ها با تراکم بیش‌تری کنار هم قرار گرفته اند. وجود هوا (یا گاز) در هر جسم موجب کاهش چگالی آن جسم می‌شود.