summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

الان فصل پاییز است و سیب همه جا دیده می شود. با استفاده از چند سیب و اسید و بازهایی که در آشپزخانه شما وجود دارد می‌توانید این آزمایش ساده را برای مشاهده چند واکنش شیمیایی انجام دهید.
شما می‌دانید اسید و باز چیست؟ بذارید یک راهنمایی بکنم، اسید و باز یک دسته بندی برای انواع مواد هستند.اسیدها ترش‌مزه و بازها مزه‌ی تلخی دارند. هر کدومشون وقتی با مواد دیگه مخلوط می‌شن رفتار متفاوتی از هم نشون می‌دن. می‌تونید برای اطلاعات بیشتر این لینک و این لینک رو بخونید.

scienceclip.gif - 8.91 کیلو بایت

مواد و وسایل مورد نیاز:

سیب

سرکه

آب لیمو

آب

شربت معده

جوش شیرین


در بین این مواد سرکه و آبلیمو خاصیت اسیدی دارند ولی جوش شیرین و شربت معده که اسم عجیب و غریب علمی‌اش هیدروکسید منیزیمه خاصیت بازی دارند. آب هم در اکثر مواقع از نظر اسیدی خنثی است و یا به صورت یک اسید خیلی ضعیف عمل می کند.
همه مواد اسیدی و بازی را در لیوان‌ها به مقدار مساوی قرار می‌دهیم. در یک لیوان هم آب می‌ریزیم. سیب ها را قطعه قطعه کرده و درون هر لیوان چند قطعه سیب قرار می دهیم.

apple3.jpg - 56.96 کیلو بایت
بعد از یک روز می‌بینید که سیب‌ها دچار تغییر شده اند. سیب‌هایی که در آب بودند کمی قهوه‌ای شده‌اند. اما سیب‌هایی که در سرکه، شربت معده و جوش شیرین قرار داده شده بودند بیشتر به رنگ قهوه‌ای درآمده‌اند. سیب‌هایی که در آبلیمو بودند تقریبا تغییر خاصی نداشتند.

aplle4.jpg - 46.69 کیلو بایت


روز بعد همه سیب‌ها به جز سیب‌های لیوان آبلیمو قهوه‌ای تر از روز قبل می‌شوند.
چه نتیجه‌ای بگیریم از این آزمایش؟! موادی مثل آبلیمو که خاصیت اسیدی قوی دارند سیب‌ها را از قهوه‌ای شدن محافظت می کنند. در واقع آبلیمو اجازه نمی‌دهد که آنزیمی با اسم عجیب و غریب «پلی فنل اکسیداس» در سیب با مولکول های اکسیژن هوا ترکیب شود.
اما سیب‌ها درون اسیدهای ضعیف و بازها دچار واکنش شیمیایی شده و رنگ آنها تغییر می کند.