summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

چاپ شده در مجله باران

 

دمانگاری یک روش تصویربرداری است. در این روش امواجی که از بدن خارج می شوند را توسط یک دوربین ثبت کرده و دمای آن را به دست می آورند. دمای هر نقطه از بدن با توجه به ویژگی های موجی که از آن نقطه خارج می شود به دست می آید. با استفاده از این روش می توان تحقیقات بسیاری انجام داد.

وقتی بیمار می شویم و به دکتر می رویم، دکتر با دماسنج دمای پیشانی ما را اندازه گیری می کند؛ گاهی هم یک دماسنج را داخل دهان ما می گذارند و بعد از مدتی دمای آن را می خوانند و می فهمند که حال ما خوب شده یا هنوز باید درمان ادامه پیدا کند. دمای بدن یکی از نشانه هایی است که می توان از روی آن میزان سلامت ما را بفهمند. دماسنجی که دکتر روی پیشانی ما یا توی دهان ما می گذارد فقط دمای یک نقطه را نشان می دهد. برای فهمیدن وجود بعضی از بیماری ها باید نقشه ی دمایی اندام های مختلف را به دست بیاوریم. این کار را با دوربین های دمانگاری انجام می دهند. وقتی عضوی از بدن کمتر از همیشه فعالیت می کند، دمای آن کم می شود و اگر عضوی بیشتر از حد معمول فعالیت کند، دمای آن بالاتر می رود. تومورها و سرطان ها از روی نقشه ی دمایی اندام های بدن قابل تشخیص هستند.

در این تصاویر گرم ترین نقطه به رنگ صورتی است. پس از آن رنگ ها به ترتیب کاهش دما قرمزٰ، نارنجی، زرد، سبز، آبی و سیاه است. رنگ سیاه نشان دهنده سردترین نقطه ی تصویر است. مثلا بستنی که خیلی سرد است، به رنگ سیاه و لامپ های رشته ای که زود گرم می شوند به رنگ صورتی دیده می شوند. بعضی از این تصاویر هم برای یادگیری بهتر می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. مثلا تفاوت بین لامپ های کم مصرف و پر مصرف به خاطر گرمایی است که بدون استفاده هدر می رود. با تصویرهای دمایی می توان فهمید چه لامپی گرمای کمتری تولید می کنند.

این تصویر، دمانگاری دو لامپ فلوئوسنت (سمت چپ) و سیمی (سمت راست) است.

این تصاویر برای تحقیقات مختلف و فهمیدن اثر دستگاه ها و پدیده های مختلف بر روی بدن هم به کار می رود. مثلا با تحقیق بر روی افرادی که به مدت زیادی از گوشی های همراه استفاده می کنند، می توان اثرات مخرب آن را از روی تغییرات دمای سر و صورت متوجه شد. 

تا بحال شده وقتی با گوشی همراه به مدت زیادی حرف می زنید صورتتان داغ شود؟گوشی تان چطور؟

به نظر شما این نوع تصویربرداری هیجان انگیز نیست؟ مثلا وقتی یکی عصبانی می شود یا خجالت می کشد سریع از او عکس دمایی اش را بگیریم... به نظر می آید که خیلی صورتی شده باشد.

تصویر دمانگاری مردی در حال کار با کامپیوتر